Page 4 - North Sea Tai Chi Festival 2019 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 4

Wat we bieden            What we offer

       We geloven dat je door naar andere We believe that by looking at other disciplines
    disciplines en leraren gaat kijken een ander you are going to see a different perspective,
   perspectief gaat zien, waardoor je een beter and a better picture of yourself and your own
   beeld krijgt van jezelf en jouw eigen training. training. You widen your experience and that is
     Je wordt breder onderlegd en dat is erg a very valuable asset.
                waardevol.

     We nodigen ook een aantal leraren van We also invite a number of teachers of related
      aanverwante disciplines uit, om je te disciplines, to inspire you and try something
    inspireren en eens iets anders te proberen. else.

   Vaak geeft het aanbod van dat jaar een beeld Often the program of the year provides you an
      van waar we zelf als beoefenaren onze idea where we ourselves as practitioners get
             inspiratie uit halen. our inspiration.

  17 18 19 aug 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9